Harmonogramy

Uprzejmie informujemy, że przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Kościana wygrała firma Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. Odział Kościan, ul. Łąkowa 5, telefon (65) 5 12 29 86 (mapka lokalizacji firmy Remondis w załączeniu).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na obszarze Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” (w tym zmiany) przyjmowane są nadal w Urzędzie Miasta Kościana, al. Tadeusza Kościuszki 122, pokój 122, telefon (65) 5 12 18 38.

Istnieje możliwość otrzymania kserokopii złożonej deklaracji.

KOMUNIKAT !

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów” z dnia 29 sierpnia 2013 r. Nr 116/XLVI/2013 przedłużono termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych, do końca każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 1 lipca 2013 r.

Opłatę uiszcza się przelewem na wskazany rachunek bankowy. Do każdej nieruchomości przypisany jest indywidualny numer konta bankowego.

Harmonogram odbioru odpadów na 2017r.