Programy UE

„Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski..."

Autorem programu zdrowotnego jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i będzie realizowany do końca czerwca 2023 r. Pacjenci onkologiczni z województwa wielkopolskiego w chwili obecnej mają problem z dostępem do fachowej, specjalistycznej rehabilitacji, która umożliwiłaby im powrót do pełnej sprawności po ciężkim i obciążającym leczeniu. Program realizowany przez OPEN wychodzi naprzeciw owym problemom, a my chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby osób, które mogłyby z niego skorzystać. Udział jest bezpłatny i nie wymaga skierowania. Oferujemy dostęp do nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji dla osób w wieku 18-64 lata, które są w trakcie leczenia onkologicznego lub przebyły chorobę nowotworową i mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Wielkopolski. Program zapewnia uczestnikom udział w bezpłatnej fizjoterapii oraz pomoc psychologa i dietetyka. Uczestnik projektu ma zapewniony indywidualny kontakt z każdym ze specjalistów, a o kwalifikacji do programu decyduje lekarz onkolog z OPEN. W wybranych wizytach razem z uczestnikiem mogą brać udział także osoby bliskie z otoczenia. Rehabilitacja onkologiczna prowadzona jest w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 061 848 lub mailowo – rehabilitacja@open.poznan.pl