38. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

W poniedziałek 16 października 2017 roku z okazji 38. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża kwiaty pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II na Placu Niezłomnych w Kościanie złożyli Bernard Turski, Starosta Kościański, Michał Jurga, Burmistrz Kościana i Stefan Stachowiak, Wicestarosta Kościański.