Programy UE

40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

PRZYPOMINAMY wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (kontynuacja) składane są do 31.07.2022r.,wniosek złożony z uchybieniem terminu, pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o świadczenie pieniężne dla osób posiadających numer PESEL  składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (dotyczy kolejnych wniosków złożonych po 1 lipca 2022r.).

(druk formularzu dostępny w siedzibie OPS Kościan lub na  stronie internetowej www.ops.koscian.pl zakładka: DO POBRANIA/ POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY)

Informacje telefoniczne są udzielane pod nr tel. 655120622 wew. 20 lub 37. Wnioski można składać: w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 w godz. od 9.00 do 14.00 od wtorku do piątku, z wyjątkiem poniedziałku w godz. od 9.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu