Apel o rozważne gospodarowanie wodą - Wodociągi Kościańskie

Uwaga! Ponawiamy apel o rozważne gospodarowanie wodą. W dalszym ciągu utrzymują się wysokie temperatury i susza, dodatkowo wynikneła konieczność czyszczenia filtrów na SUW i remont odcinka sieci wody surowej. Prosimy o pobór wody na cele inne niż bytowe (podlewanie ogrodów, napełnianie basenów itp) w godz. między 22.00 a 7.00. Dziękujemy za zrozumienie.