Bezpłatne badania płuc dla mieszkańców Kościana

W dniu 12 listopada 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Burmistrzem Miasta Kościana zorganizował bezpłatne badania płuc dla mieszkańców Kościana. Badania zorganizowano w ramach Profilaktyki schorzeń układu oddechowego. Program finansowany jest ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. Zdjęcie RTG klatki piersiowej wykonano 133 osobom, a spirometrię 126.