Bezpłatne badania profilaktyczne dla Mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi bezpłatne badania profilaktyczne dla Mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan

Szczegóły w załączonej informacji.