Programy UE

08 września 2021

"DROGA PO-MOC" - warsztaty dla rodziców i szkolenie

Działania w ramach projektu: przeprowadzenie 2 warsztatów edukacyjno -terapeutycznych dla rodziców oraz przeprowadzenie 2 spotkań szkoleniowych dla kadry pracującej z młodzieżą z różnymi dysfunkcjami i zagrożoną uzależnieniami - pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi i społeczni.

PRZEPROWADZENIE 2 WARSZTATÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA RODZICÓW
Program warsztatów ma na celu zwrócenie uwagi na przyczyny określonych zachowań zagrażających uzależnieniem i innymi dysfunkcyjnymi zaburzeniami zachowań i emocjonalnymi, sposobów pomocy i wsparcia nastoletnich dzieci - w tym systemowego podejścia do zmiany -2 warsztaty x 4h dla grupy 10-12osób, prowadzonych przez 2 specjalistów psychoterapii uzależnień - Piotra Adamiaka i Helenę Strzałkowską.
Warsztaty dla rodziców
16.09.2021 (czwartek) w godz. 9.00-13.00 – I grupa – miejsce warsztatów - sala Klubu Integracji Społecznej, ul. Bernardyńska 2
16.09.2021 (czwartek) w godz. 14.00 – 18.00 – II grupa - rodzice zgłoszeni ze szkół i innych placówek -miejsce warsztatów: Aula - ul. Bernardyńska 2

PRZEPROWADZENIE 2 SPOTKAŃ SZKOLENIOWYCH DLA KADRY PRACUJĄCEJ  Z MŁODZIEŻĄ Z RÓŻNYMI DYSFUNKCJAMI I ZAGROŻONĄ UZALEŻNIENIAMI - PEDAGODZY, PSYCHOLODZY, PRACOWNICY SOCJALNI, KURATORZY SĄDOWI I SPOŁECZNI ITP.

Program szkolenia -
5 godzinny obejmuje:

- informacje nt. środków psychoaktywnych,
- rozpoznawanie i diagnoza sytuacji, w których dzieci i nastolatki oraz osoby dorosłe zażywają środki psychoaktywne oraz wykazują inne dysfunkcyjne zachowania (w tym autoagresywne),
- działania wzmacniające utrzymywanie dysfunkcyjnych zachowań oraz zapobieganie im poprzez np.: dialog motywujący, pomoc młodzieży wykazującej zaburzenia zachowania


Dodatkowo superwizja dla osób chętnych do przedstawienia aktualnych sytuacji zagrażających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu nastolatka. Superwizja będzie obejmowała przedstawienie sytuacji i dotychczasowych działań oraz możliwości dalszej pracy pedagoga/pracownika – we współpracy z rodzicami, innymi instytucjami, poradniami i organizacjami. Spotkania prowadzone przez 2 specjalistów psychoterapii uzależnień - Piotra Adamiaka i Helenę Strzałkowską.

17.09.2021 (piątek) w godz. 9.00 – 14.00 tj. w godz. 9.00-13.00 warsztaty grupowe,
w godz. 13.00-14.00 – zgłoszenia i superwizja pracy z młodą osobą i rodziną w określonej sytuacji związanej z tematyką (zgłoszoną indywidualnie)
17.09.2021 (piątek) w godz. 15.00 – 20.00 – tj. w godz. 15.00-19.00 warsztaty grupowe,
w godz. 19.00-20.00 – superwizja pracy z młodą osobą i rodziną w określonej sytuacji związanej z tematyką(zgłoszoną indywidualnie). Warsztaty szkoleniowe dla pracowników szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.
Zapisy tel. 65 5122223, e- mail: agata.lakoma@koscian.eu