Programy UE

Dofinansowanie dla szpitala

Samorząd Miasta Kościana dofinansował utworzenie kolejnego stanowiska do intensywnej terapii.

Inwestycja przeprowadzona została przez SP ZOZ w Kościanie dzięki otrzymanemu dofinansowaniu od  Samorządu Miasta Kościana w wysokości 200 000,00 zł oraz z Powiatu Kościańskiego w kwocie 50 000,00 zł. Pozostała część potrzebnych środków, tj. około 50 000,00 zł stanowiły fundusze własne Szpitala.

Zakupione zostały urządzenia stanowiące niezbędne wyposażenie stanowiska do intensywnej terapii tj.:

  • łóżko szpitalne do intensywnej terapii (posiada wbudowany system ważenia pacjenta oraz regulację do przechyłów bocznych),
  • respirator,
  • tzw. most - zawierający: źródło tlenu, powietrza i próżni,
  • kardiomonitor (zawiera moduł: kardiomonitora transportowego),
  • zestaw pomp infuzyjnych (6 sztuk).

Przekazana kwota pochodzi z rządowych konkursów: „Najbardziej odporna gmina”, „Rosnąca odporność” oraz "Gmina na medal". Dziękuję mieszkańcom za uczestnictwo w akcji szczepień, to dzięki wysokiemu poziomowi wyszczepienia otrzymaliśmy środki, które przeznaczyliśmy na sprzęt ratujący życie – stwierdził burmistrz Piotr Ruszkiewicz.