Programy UE

Dotacje na kapitał obrotowy z Funduszy Unijnych

Informujemy, że rusza nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy z Funduszy Unijnych. Od 15 czerwca do 31 lipca 2020 roku o bezzwrotną pomoc będą mogły aplikować średnie firmy. W przygotowaniu są również rozwiązania skierowane do mikro i małych firm oraz osób samozatrudnionych.

Przedsiębiorcy z woj. Wielkopolskiego będą mogli ubiegać się o środki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Program skierowany jest do firm których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19. Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu 3 miesięcznego okresu funkcjonowania.

Fundusze będzie można przeznaczyć na:

- opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo),

- najem powierzchni,

- zakup towarów,

- ubezpieczenie działalności.

O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 roku prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Wysokość wsparcia będzie uzależniona od skali zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Pomoc będzie udzielana do końca roku. Więcej informacji, w tym szczegóły o dofinansowaniu znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym samozatrudnionych w zakresie finansowania kapitału obrotowego jest w trakcie przygotowania. Planowane rozpoczęcie udzielania wsparcia zostanie poprzedzone informacją zamieszczoną na stronie internetowej WRPO.

Informujemy, iż oprócz dotacji obrotowych przedsiębiorcy mogą skorzystać między innymi z:

  • pożyczek płynnościowych (wsparcia udzielają pośrednicy, którzy mają umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego),
  • dopłat do wynagrodzeń (wsparcia udzielają Powiatowe Urzędy Pracy),
  • grantów dla inwestujących w infrastrukturę B+R potrzebną do walki z koronawirusem (od 8 czerwca wnioski od zainteresowanych firm przyjmuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej),
  • ułatwień w kredycie technologicznym.

 

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie