Programy UE

Działalność kulturalno - edukacyjna

W pracy z czytelnikiem, poza wypożyczaniem indywidualnym i udostępnianiem książek i czasopism w czytelniach prowadzimy różnorodną działalność kulturalno – edukacyjną z dziećmi, młodzieżą oraz użytkownikiem dorosłym.

Przede wszystkim wymienić należy poradnictwo czytelnicze, formy wizualne o charakterze informacyjno – promocyjnym jak: wystawy książek i wystawy plastyczne, wystawki okolicznościowe, tematyczne bądź zagadnieniowe, które informują o bieżącym życiu kulturalnym w naszym kraju, w regionie, a także w naszym mieście. Dają również wiedzę o zasobach bibliotecznych.

Do innych form działalności wymagających współudziału czytelników zaliczamy spotkania autorskie, wieczory literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi, odczyty i prelekcje. Organizujemy także konkursy literackie i czytelnicze, których głównym celem jest zachęcanie użytkowników, zarówno dzieci jak i dorosłych, do szerszego i głębszego zapoznania się z literaturą i jej pięknem.

Przyjmujemy wycieczki i przeprowadzamy lekcje biblioteczne. Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" oraz tzw. bookcrossing. Współpracujemy z przedszkolami samorządowymi, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi, Studium Medycznym i Towarzystwem Miłośników Ziemi Kościańskiej, które od 30 lat w bibliotece wygłasza odczyty o tematyce regionalnej.