Programy UE

Dzieje Kościana, tom II

Publikacja pod redakcją Kazimierza Ziemniewicza wydana w 2000r. z okazji 600-lecia odnowienia praw miejskich Kościana.

Drugi tom "Dziejów Kościana" obejmuje lata 1793-1945. Podzielony jest na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy opisuję sytuację miasta pod zaborem pruskim, czyli okres 1793-1918, drugi przedstawia Kościan w Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919), trzeci opisuje Gród nad Obrą w okresie II Rzeczypospolitej, natomiast ostatni rozdział poświęcony został miastu w czasie wojny i okupacji (1939-1945).