Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

W dniu 9 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Burmistrz miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz podziękował za pracę w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz złożył Pracownikom Biblioteki życzenia zdrowia, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.