Ferie na basenie i lodowisku

W okresie zimowych ferii Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie przygotował specjalną ofertę dla dzieci i młodzieży.

Wstęp na basen dla dzieci i młodzieży z ważną legitymacją szkolną, wynosić będzie 4,00zł za jedną godzinę. Za przekroczenie czasu obciąża się za każdą minutę proporcjonalnie do ceny biletu wejścia na basen.

Wstęp na lodowisko dla dzieci i młodzieży z ważną legitymacją szkolną, wynosić będzie 3,00zł za 45 minut, a wypożyczenie łyżew 4,00zł.  Dzieci w wieku przedszkolnym, to jest od 3 do 6 lat korzystać będą z lodowiska bezpłatnie.

Powyższe dotyczy dni 14 – 27 stycznia 2019r., w godz. 6:00 – 18:00.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie ul. Nacławska, 84 64-000 Kościan.

tel. 65 512 04 77

e-mail: biuro@mosir.koscian.pl