Harmonogramy wywozu śmieci - aktualizacja

Publikujemy aktualny harmonogram wywozu śmieci w Kościanie

Harmonogram odbioru odpadów

1.

Odpady niesegregowane:

http://selekt.czempin.pl/asp/pliki/Deklaracja/harmonogram_miasto_koscian_2018_niesegregowane.pdf

2.

Odpady segregowane (w tym wielkogabarytowe i zielone):

http://selekt.czempin.pl/asp/pliki/Druki/harmonogram_miasto_koscian_2018_segregowane.pdf