Programy UE

Historia Kościana, tom 2. Czasy nowożytne

Publikacja pod red. Kazimierza Zimniewicza wydana w 2005 roku.

Pierwsza kompletna monografia miasta opracowana przez historyków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej i przedstawicieli poznańskiego środowiska akademickiego. Drugi tom Historii Kościana obejmuje okres od 1793 roku po lata 90-te XX wieku. Tom składa się z sześciu rozdziałów omawiających historię miasta pod zaborem pruskim, w okresie II Rzeczpospolitej, okres okupacji, lata powojenne, a także czasy transformacji końca XX wieku.