Programy UE

Historia placówki

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie zajmuje samodzielny budynek przy ulicy Wrocławskiej 28 b. Budynek ten, to dawny zbór ewangelicki, całkowicie zmodernizowany i przystosowany do potrzeb bibliotecznych, został oddany do użytku 27 maja 1974 roku po kapitalnym remoncie.

Ale historia bibliotekarstwa publicznego w Kościanie zaczęła się pod koniec 1945 roku. Od 1946 roku rozpoczęła działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kościanie, a od 1949 roku Miejska Biblioteka Publiczna. Do ich połączenia doszło po 1955 roku. Biblioteka przyjęła wówczas nazwę Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i swoim zakresem działania obejmowała miasto, natomiast opiekę instrukcyjno-metodyczną sprawowała nad bibliotekami gminnymi w powiecie.

Reorganizacja administracji przeprowadzona w 1975 roku w całym kraju ograniczyła działania biblioteki do terenu miasta i w związku z tym zmieniona została w Miejską Bibliotekę Publiczną. Ta nazwa pozostała do dzisiaj. Po ponownej reorganizacji administracji, na mocy porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta a Starostwem Powiatowym w 1999 roku Miejska Biblioteka pełni funkcję i wykonuje zadania biblioteki powiatowej.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada bardzo dobrą bazę lokalową; obszerny dwupiętrowy budynek z zapleczem magazynowym, wyposażony w funkcjonalne meble – położony w centrum miasta.

Na terenie miasta prowadzimy dwie filie biblioteczne. Filia Biblioteczna nr 1 w osiedlu Piastowskim działa od 1975 roku, Filia Biblioteczna nr 2 w osiedlu Jagiellońskim powstała na początku lat 80. Obydwie placówki znajdują się w pomieszczeniach Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W głównym budynku dostęp do zbiorów bibliotecznych wyznaczają poszczególne działy:

  • Oddział dla Dzieci z wypożyczalnią i czytelnią (2 piętro)
  • Dział Udostępniania dla Dorosłych z wypożyczalnią (1 piętro) i czytelniami: czasopism i książek (parter)
  • dyrektor i administracja (parter)
  • magazyny: książek i czasopism (poniżej parteru)