Informacja

Z dniem 01.07.2013 r. zmienił się system gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym informujemy o konieczności złożenia przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielach, współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych lub innych podmiotach władających nieruchomością (np. dzierżawca, najemca)

Jednocześnie informujemy, że od 10.06.2014 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji na odbiór odpadów komunalnych, który dotyczy osób składających nowe deklaracje lub zmiany (korekty) deklaracji z datą obowiązywania od 01.06.2014 r.

Osoby składające nową deklarację lub zmianę (korektę) deklaracji za okres od 01.07.2013 r. do 31.05.2014 r. wypełniają druk dostępny do tej pory („stara wersja”).

Wypełnione deklaracje należy złożyć  w Urzędzie Miejskim w Kościanie.

Informacje w zakresie wypełniania deklaracji i funkcjonowania systemu uzyskać można:

  • w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego Kościana, tel. 65 512 18 38 lub drogą mailową kos@koscian.pl,
  • w Związku Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu, ul. 24 Stycznia 25 – tel. 61 28 26 303, e-mail: czo.selekt@czempin.pl, na stronie internetowej selekt.czempin.pl.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnią ciążącego na nich obowiązku naliczone zostaną od 1 lipca 2013 r. opłaty podwyższone - jak za odpady niesegregowane.

Informacje na temat zmian w gospodarce śmieciowej znajdą Państwo także na stronie Ministerstwa Środowiska naszesmieci.pl.


Uprzejmie informujemy, że dnia 30 października 2014 r. w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu została podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu poszczególnych gmin członkowskich wchodzących w skład Związku.

Umowy zostały zawarte na okres dwóch lat od 01.12.2014 r. do 31.12.2016 r.

Na terenie miasta Kościana odbiorem odpadów komunalnych zajmować się będzie firma REMONDIS Sanitech Sp. z o.o. oddział Kościan, która obecnie wykonuje usługi odbioru.

Telefony i adresy do kontaktu:

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CZO-SELEKT”

Związek Międzygminny
Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT

ul. Kościańskie Przedmieście 2b
64-020 Czempiń

Telefon 1 : (61)-28-26-303
Telefon 2 : (61)-28-23-358
Telefon 3 : (61)-28-26-311

Sekretariat nr wewnętrzny 20
Obsługa bezpośrednia 1 nr wewnętrzny 26
Obsługa bezpośrednia 2 nr wewnętrzny 24
Obsługa bezpośrednia 3 nr wewnętrzny 30
Faks nr wewnętrzny 33

PRACOWNIK SELEKTU – URZĄD MIASTA KOŚCIANA

Urząd Miasta Kościana
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

Al. T. Kościuszki 22
64-000 Kościan
pokój nr 122 (pierwsze piętro)

Telefon 1 : (65) 5-12-18-38
Telefon 2 : (65) 5-12-11-11 nr wewnętrzny 216