Programy UE

Informacja Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 2

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 2 w Kościanie informuje, że w dniu 26 października otrzymał informację o jednym przypadku zakażenia koronawirusem w przedszkolu.

Sprawa dotyczy dziecka z grupy ,,Biedronki”. Po uzgodnieniach Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie i organem prowadzącym została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w grupie ,,Biedronki” do 30.10.2020 r.
Pozostałe oddziały pracują bez zmian.

Dyrektor przypomina o codziennym monitorowaniu przedszkolnej strony internetowej i poczty elektronicznej /,,szybka ścieżka"/.
https://przedszkole2.koscian.pl/