Programy UE

Informacja o rekrutacji - I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga

Oferta I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie jest bardzo bogata. Uczniowie w roku szkolnym 2021/2022 mogą rozpocząć naukę w jednej z pięciu klas.

Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami oraz różnymi organizacjami. Uczniowie uczestniczą też w projektach, rozszerzających zakres oferowanych przez szkołę zajęć. Licealiści mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania podczas licznych zajęć pozalekcyjnych, konkursów, olimpiad, turniejów oraz zawodów sportowych. KOLBERGOWICZE od kilkudziesięciu lat wyruszają na wymiany międzynarodowe  ze szkołami w Niemczech oraz ze szkołą z Izraela (od roku 2015). Atmosfera szkoły łączy pamięć o tradycji i pozwala wyznaczać cele. Absolwenci KOLBERGA uzyskują bardzo dobre wyniki na maturze, kontynuują naukę na wymarzonych uczelniach wyższych i odnoszą sukcesy na zawodowych ścieżkach życia.

                                                    

OFERTA KLAS DLA KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ - rok szkolny 2021/2022

 

KLASA

Przedmioty rozszerzone

Język
obcy I

Język
obcy II

Przedmioty punktowane

Przygotowanie do studiów:

1a

1)   matematyka,

fizyka,
język angielski

GRUPA ZOSTANIE UTWORZONA, GDY WYBIERZE JĄ ODPOWIEDNIA LICZBA UCZNIÓW;

język angielski

język niemiecki

j. polski, matematyka,
j. angielski, fizyka

politechnicznych, matematycznych, ekonomicznych

 

2)  matematyka, informatyka,
język angielski

język angielski

język niemiecki

j. polski, matematyka,
j. angielski, informatyka

politechnicznych, matematycznych, ekonomicznych,

informatycznych

1b

matematyka, geografia,
język angielski

język angielski

język niemiecki lub język hiszpański*)

j. polski, matematyka,
j. angielski, geografia

matematycznych, ekonomicznych, przyrodniczych

1c

język polski, biologia,
język angielski

język angielski

język niemiecki lub język hiszpański*)

j. polski, matematyka,
j. angielski, biologia

przyrodniczych, społecznych,

 

1d

język polski, historia,
wiedza
o społeczeństwie

język angielski

język niemiecki lub język francuski*)

j. polski, matematyka,
j. angielski, historia

filologicznych, społecznych, historycznych, prawniczych, dziennikarskich

1e

biologia, chemia

 

język angielski

język niemiecki

j. polski, matematyka,
j. angielski, biologia

medycznych, przyrodniczych

             

 

 

*) język do wyboru, grupa językowa zostanie utworzona, gdy dany język wybierze odpowiednia liczba uczniów;

 PASJA – POSTĘP – WSPÓLNA ZABAWA – INTEGRACJA – NAUKA – ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ