Informacja w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste

Burmistrz Miasta Kościana informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U z 2018 r., poz. 1716) Rada Miejska Kościana w dniu 29 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Uchwała RMK Nr III/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.).

W Uchwale ustalono między innymi bonifikatę od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu w wysokości:

- 70% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,

w którym nastąpiło przekształcenie,

- 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim, trzecim roku po przekształceniu,

- 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym, piątym i szóstym roku po przekształceniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Jednocześnie proszę użytkowników wieczystych o niewpłacanie dotychczasowej rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste przez osoby, które mają oddane grunty na cele mieszkaniowe do czasu otrzymania zaświadczenia dotyczącego przekształcenia.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego Kościana:

- tel. 65 512-11-11 wew. 104, 105, pok. 1, parter

- tel. 65 512-11-11 wew. 106 (Naczelnik Wydziału), pok. 2, parter

Link do Uchwały:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiKosciana/document/524455/Uchwa%C5%82a-III_24_18