Programy UE

Informacje dot. wyjazdów ukraińskich uchodźców do Wielkiej Brytanii

W zał. przekazujemy materiał informacyjny dotyczący możliwości wyjazdów ukraińskich uchodźców do Wielkiej Brytanii.