Jubileusz 95-lecia powstania Chóru Męskiego ARION

W dniu 16 listopada w sali widowiskowej Kościańskiego Ośrodka Kultury miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 95-lecia powstania Chóru Męskiego ARION w Kościanie. Podczas uroczystości Burmistrz Piotr Ruszkiewicz podziękował wszystkim członkom chóru za wieloletnie propagowanie kultury muzycznej zarówno w naszym mieście, jak i poza nim.