Programy UE

Kalendarium miasta Kościana - tom 1

Kalendarium miasta Kościana - tom 1

Publikacja ukazuje dzieje Kościana w ujęciu chronologicznym od XIII do XX wieku w oparciu o bogatą literaturę tematu.
Tom I opisuje najważniejsze wydarzenia z życia miasta do stycznia 1945 roku. Jest to praca zbiorowa pod red. Piotra Bauera i Jerzego Zielonki; Kościan 2001.