Programy UE

Katalog zabytków sztuki w Polsce

Publikacja pod redakcją Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej. Wydawca – Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. Publikacja z 1980 roku.

Zeszyt 10 obejmuje obszar wchodzący od 1975 roku w skład byłego województwa leszczyńskiego (miasta: Kościan, Śmigiel, Krzywiń, gminy: Bucz, Kościan, Krzywiń, Racot, Stare Bojanowo, Śmigiel) oraz województwa poznańskiego (miasta: Czempiń, Wielichowo, gminy: Czempiń, Kamieniec, Wielichowo)

Z publikacją można się zapoznać w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Wrocławska 28, tel. (65) 512-00-40.