Kolejne 33 laptopy ze „Zdalnej Szkoły+”

Gmina Miejska Kościan otrzymała kolejne 33 laptopy z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym, zakupione w ramach unijnego programu „Zdalna Szkoła+” z projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020.

Jeszcze w wakacje przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego komputery przenośne zostaną przekazane do kościańskich Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3 i 4. Szkoły wypożyczą je uczniom z rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Całkowity koszt zakupu laptopów, w całości pokryty z unijnego grantu, wyniósł 91.707 zł.  

Przypominamy, że samorząd miasta Kościana zakupił w maju bieżącego roku z programu „Zdalna Szkoła” za blisko 99 tys. zł 34 laptopy z oprogramowaniem biurowym oraz antywirusowym dla uczniów kościańskich szkół.