Programy UE

Komplet grafik

Jest to komplet 10 grafik przedstawiających miasto Kościan w rysunkach lokalnego artysty Grzegorza Pawlaka.