Programy UE

Komunikat Burmistrza Miasta Kościana z dnia 10 lipca 2020 roku

Przekazuję Państwu bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Kościanie.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie przedstawiająca sytuację epidemiologiczną w mieście Kościan na godzinę 10:00 w dniu 10.07.2020 roku.

• liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 0
• liczba osób objętych aktualnie kwarantanną: 7
• liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19: 0
• liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 0

Jednocześnie informuję, że od dnia jutrzejszego rezygnujemy z publikowania informacji o sytuacji epidemiologicznej w Kościanie w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.


Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz