Programy UE

Komunikat Burmistrza Miasta Kościana z dnia 23 czerwca 2020 roku

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie przedstawiająca sytuację epidemiologiczną w mieście Kościan na godzinę 10:00 w dniu 23.07.2020 roku.

Liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym : 0
liczba osób objętych aktualnie kwarantanną : 19
liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19 : 0
liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim : 0
 
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz