Komunikat Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 marca 2020 roku

Przekazuję bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Kościanie wraz z podejmowanymi przez Samorząd Miasta Kościana działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.


1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie przedstawiająca aktualną sytuację epidemiologiczną w Kościanie na godzinę 10:00 w dniu 26.03.2020 roku.

  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym w mieście Kościan: 31
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną w mieście Kościan : 56
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 w mieście Kościan : 0
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim w mieście Kościan: 3

 

2. Samorząd Miasta Kościana na bieżąco realizuje polecenia wydawane przez Wojewodę Wielkopolskiego w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Najnowsze przedstawiam poniżej:

 

3. Minister Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 24 marca 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się po terytorium Polski. Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi. Szczegółowe informacje oraz pytania i odpowiedzi dotyczące ograniczeń wynikających z nowych zasad bezpieczeństwa znajdują się w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej - zachęcam wszystkich do zapoznania się z przygotowanym materiałem.

 

4. Śledzę na bieżąco proponowane przez Rząd możliwości jakie mają zostać wdrożone dla samorządów w pakiecie działań tarczy antykryzysowej m.in.:

  • Jedną z opcji zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów jest możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, będzie miał możliwość przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r. Przedłużenie terminów obejmie wskazane grupy przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek koronawirusa.
  • Kolejną propozycją jest możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości. Rada danej gminy może uchwalić, za część roku 2020, zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienia są dla wskazanych przez gminę grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek koronawirusa. W tej gminie przedsiębiorca nie będzie musiał płacić podatku od nieruchomości.

Mam nadzieję, że zarówno prezentowane powyżej propozycje oraz inne ułatwiające osobom prowadzącym działalność gospodarczą przetrwać ten trudny dla nas wszystkich okres bardzo szybko zostaną wprowadzone w życie i możliwe do zastosowania. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do zapoznania się z propozycjami Ministerstwa Finansów w pakiecie działań tarczy antykryzysowej.

 

5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie informuje, że numer alarmowy 691 881 252 jest numerem alarmowym w sprawie Koronawirusa. Należy dzwonić na ten numer tylko w przypadku kontaktu z osobą chorą lub wystąpienia niepokojących objawów Koronawirusa. Nie należy blokować numeru alarmowego sprawami nie wymagającymi natychmiastowej pomocy ze strony PSSE Kościan. Ponadto Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Kościanie informuje, że nie wykonuje żadnych badań na obecność koronawirusa. Dodatkowe informacje na stronie: http://pssekoscian.pl/.

 

6. Lokalne Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie oferuje POMOC dla kościańskiego seniora w okresie pandemii koronawirusa.
Jeśli:

  • jesteś osobą po 60 roku życia lub/i osobą z niepełnosprawnością ruchową,
  • mieszkasz sam lub z drugą osobą zależną na terenie Kościana,
  • nie masz żadnej rodziny w Kościanie,
  • nie masz nikogo, kto pomoże zrobić zakupy, zrealizować receptę.

Zgłoś się do Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie!
Wolontariusze chętnie pomogą! Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu 669 290 931 lub mailowo: cw@ops.koscian.pl. Bezpłatna pomoc Wolontariusza świadczona jest od poniedziałku do soboty.

 

7. Przypominam o ograniczeniu w obsłudze bezpośredniej klientów w Urzędzie Miejskim Kościana oraz jednostkach podległych, które obowiązują od poniedziałku 16 marca. Jednocześnie informuję, że przed siedzibą Urzędu Miejskiego Kościana wystawiona jest skrzynka podawcza, do której można wrzucać dokumenty. Nie ma możliwości otrzymania potwierdzenia złożonego w ten sposób dokumentu. Urząd Stanu Cywilnego obsługuje interesantów wyłącznie w sprawach rejestracji zgonów i urodzeń po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. Zachęcam do kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej, szczegóły wraz z danymi kontaktowymi znajdują się w komunikacie Burmistrza Miasta Kościana z dnia 14 marca 2020 roku.

 

8. Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej magistratu https://www.koscian.pl/ oraz profilu Facebook https://www.facebook.com/koscianmiasto/, gdyż jest to najszybszy sposób uzyskania informacji dotyczących działań podejmowanych przez Samorząd Miasta Kościana.
Dla zapewnienia przejrzystości publikowanych informacji dotyczących koronawirusa w serwisie Urzędu Miejskiego Kościana stworzyliśmy specjalną zakładkę „Koronawirus - ważne informacje”. W tym miejscu chronologicznie zamieszczamy informacje i komunikaty dotyczące sytuacji epidemiologicznej i podejmowanych działań (https://koscian.pl/koronawirus).

 

9. Apeluję do Państwa o zachowanie spokoju, wzajemną życzliwość i stosowanie się do wszelkich oficjalnych zaleceń. Przestrzegajmy zasad profilaktyki. Unikajmy plotek, powielania niesprawdzonych informacji, pomagajmy sobie nawzajem. Proszę mieszkańców o pozostanie w domach i nie opuszczanie ich bez potrzeby, a rodziców dodatkowo o kontrolowanie w miarę możliwości pozostającej w domu młodzieży.

 

W tej trudnej sytuacji, życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, wytrwałości i wzajemnego poszanowania.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz