Programy UE

Komunikat Burmistrza Miasta Kościana z dnia 3 lipca 2020 roku

Przekazuję Państwu bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Kościanie wraz z podejmowanymi przez Samorząd Miasta Kościana działaniami mającymi na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii choroby zakaźnej COVID-19.


1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie przedstawiająca sytuację epidemiologiczną w mieście Kościan na godzinę 10:00 w dniu 03.07.2020 roku.

  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym : 0
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną :  16
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19 : 0
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim : 1 (izolacja domowa)

 

2. Lokalni przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki finansowe w związku z pandemią koronawirusa mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

• odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej,
• rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zapłaty zaległości podatkowej,
• rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty, umorzenia w części lub całości czynszu z tytułu najmu i dzierżawy.

Złożone wnioski będą rozpatrywane indywidualnie na zasadach określonych przepisami prawa.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Biurem Podatków i Windykacji tel. 65 512 11 11 wew. 203 lub 205, e-mail: koscian@koscian.pl.
Wnioski do pobrania znajdują się tutaj.

 

3. Przypominam, że w celu zapewnienia dzieciom, nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkoli/oddziałów przedszkolnych pełnego bezpieczeństwa odstępujemy w tym roku od organizacji tzw. dyżurów wakacyjnych, które powodowały przemieszczenie się dzieci między placówkami. Przestrzegając obowiązujących wytycznych GIS, MZ i MEN, przedszkole/oddział przedszkolny zapewni opiekę swoim dzieciom w terminach ustalonych przez dyrektora jednostki oświatowej. Opieka adresowana jest w pierwszej kolejności do dzieci, których rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki w domu. Szczegóły znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych jednostek oświatowych.

 

4. Cały czas obowiązuje ograniczenie w swobodnym poruszaniu się klientów po siedzibie Urzędu. Obsługa bezpośrednia odbywa się wyłącznie w punkcie obsługi zlokalizowanym przy wejściu do budynku z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa. W związku z powyższym przypominam o Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego Kościana. Zostało ono przygotowane z myślą o ułatwieniu załatwiania spraw urzędowych prosto z domu lub biura, bez konieczności wizyty w Urzędzie Miejskim Kościana, co jest szczególnie istotne w trakcie trwania epidemii koronawirusa. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie daje Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (https://koscian.eboi.pl) należy posiadać Profil Zaufany e-Puap. Jest to darmowa alternatywa dla podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem dla usług świadczonych przez administrację. 

 

5. Zachęcam do bieżącego śledzenia aktualnych zasad i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa zamieszczanych w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pomimo łagodzenia obostrzeń, proszę Państwa o rozsądne i przemyślane postępowanie. Epidemia cały czas trwa, dlatego musimy zachowywać się odpowiedzialnie oraz przestrzegać obowiązujących zasad sanitarnych.

 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz