Programy UE

Komunikat Burmistrza Miasta Kościana z dnia 5 czerwca 2020 roku

Przekazuję Państwu bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Kościanie wraz z podejmowanymi przez Samorząd Miasta Kościana działaniami mającymi na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii choroby zakaźnej COVID-19.


1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie przedstawiająca sytuację epidemiologiczną w mieście Kościan na godzinę 10:00 w dniu 05.06.2020 roku.

  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 3
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną: 10
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19: 0
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 1 (izolacja domowa)

 

2. Od 1 czerwca wznowił działalność Punkt Opieki Dziennej „Kościańskie Stacyjkowo”. Funkcjonowanie placówki jest ograniczone i ściśle dostosowane do wytycznych zgodnych z nowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w trakcie epidemii COVID-19. „Kościańskie Stacyjkowo” obecnie jest dostępnie tylko dla dzieci, które wcześniej korzystały z jego opieki. Obecnie uczęszcza 11 dzieci. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 65 512 22 23.


3. Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościan, prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3. Zajęcia odbywają się zgodnie z zaleceniami GIS, MZ i MEN. Obecnie z zajęć na terenie Kościana korzysta 13 dzieci. Do 26 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka nadal odbywa się na odległość. Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z jednostką oświatową, do której uczęszcza Państwa dziecko. Ponadto w jednostkach oświatowych trwają ostatnie przygotowania do egzaminów maturalnego i ósmoklasisty, które odbędą się w czerwcu. Zdaję sobie sprawę, że ich poprawne i bezpiecznie przeprowadzenie to duże wyzwanie dla uczniów oraz nauczycieli, lecz dołożymy wszelkich starań aby przebiegały w najlepszych warunkach.

 

4. Od 1 lipca, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Kościana, zadania w zakresie pielęgnacji i konserwacji zieleni oraz zadrzewień, w tym w pasach drogowych na terenie miasta będzie realizował Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie. Obecnie trwają prace przygotowujące MZGMiD do przejęcia wskazanych powyżej obowiązków.

 

5. Od wtorku 9 czerwca planowane jest otwarcie krytej pływalni w Kościanie. Basen będzie funkcjonował w nowym reżimie sanitarnym dostosowanym do obowiązujących wytycznych epidemiologicznych. Przed otwarciem obiektu przeprowadzone zostały niezbędne prace konserwacyjne i remontowe. Szczegółowe informacje związane z zasadami korzystania z pływalni zostaną opublikowane na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie (https://rekreacyjny.koscian.pl).

 

6. Otrzymałem z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu informację, dotyczącą Wsparcia finansowego dla firm w ramach Tarczy Finansowej. Zainteresowanych proszę o zapoznanie się z opublikowanym materiałem:
https://koscian.pl/Wsparcie_finansowe_dla_firm_w_ramach_Tarczy_Finansowej_,16380.html

 

7. Przypominam o ograniczeniach w obsłudze bezpośredniej klientów w Urzędzie Miejskim Kościana. Do czasu odwołania stanu epidemii będzie obowiązywało ograniczenie w swobodnym poruszaniu się klientów po siedzibie Urzędu. Obsługa bezpośrednia odbywa się wyłącznie w punkcie obsługi zlokalizowanym przy wejściu do budynku z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa tj.: po wejściu do siedziby Urzędu konieczna jest dezynfekcja rąk, noszenie maseczki oraz zachowanie bezpiecznego odstępu. Prosimy także, aby zainteresowana osoba wchodziła do Urzędu pojedynczo bez osób towarzyszących. Więcej informacji w odrębnym komunikacie:
https://koscian.pl/Wznowienie_obslugi_bezposredniej_w_Urzedzie_Miejskim_Kosciana,16326.html

 

8. Zachęcam do bieżącego śledzenia aktualnych zasad i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa zamieszczanych w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pomimo łagodzenia obostrzeń, proszę Państwa o rozsądne i przemyślane postępowanie. Epidemia cały czas trwa, dlatego musimy zachowywać się odpowiedzialnie oraz przestrzegać obowiązujących zasad sanitarnych.

 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz