Koncert nad Obrą - Orkiestra Dęta TON

Koncert nad Obrą Orkiestry Dętej TON pod dyrekcją Macieja Madanowskiego. Orkiestra powstała w 1933 roku. Od 1999 roku działa jako samodzielne stowarzyszenie, jest Laureatem wielu festiwali, przeglądów i konkursów.

Za swe osiągnięcia otrzymała m.in. Złotą Odznaką Honorową, przyznaną przez Zarząd Główny polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Nagrodą Twórczą Miasta Kościana. Oprócz polskiej publiczności oklaskiwała ją publiczność Niemiec, Czech i Rosji.

11 sierpnia 2019 r.,  godz. 17:00

Wały Żegockiego (za sądem)
wstęp wolny
(W razie niepogody koncert odbędzie się w KOK)