Programy UE

Kondolencje

Pani Natalii Danielczyk

Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga

w Kościanie

 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

męża

 

Śp. Mariusza Danielczyka

 

składają

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Kościana

Burmistrz

Miasta Kościana

Dawid Olejniczak

Piotr Ruszkiewicz