Konkurs Plastyczny „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

W czwartek 10 marca br. Burmistrz Miasta Kościana wręczył nagrody w konkursie pt. „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

Miejska Komisja Konkursowa w składzie: Dorota Borowiak, Marian Maliński i Beata Ścigała, wyłoniła spośród nadesłanych prac po jednej pracy z każdej grupy wiekowej oraz przyznała dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Kościanie w dniu 2 marca 2016 r. celem przeprowadzenia eliminacji powiatowych. Do Konkursu przystąpiło pięć szkół z terenu miasta Kościana: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 4 oraz ZS im. M. Konopnickiej dostarczając do Urzędu Miejskiego Kościana łącznie 44 prace rysunkowe: 18 prac – grupa pierwsza, 12 prac – grupa druga, 3 prace - grupa trzecia, 11 prac – grupa czwarta.

Laureatami pierwszych miejsc w poszczególnych grupach zostali:
I grupa: I miejsce: Natalia Zawadzka (ZS nr 4)
II grupa: I miejsce: Dominika Matuszewska (ZS nr 4)
III grupa: I miejsce: Klaudia Piasecka (ZS nr 1)
IV grupa: I miejsce: Patrycja Koralewska (ZS im. M. Konopnickiej).
Pozostali uczestnicy Konkursu Plastycznego otrzymali od Burmistrza Miasta Kościana pamiątkowe dyplomy i słodycze.