Programy UE

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w prawie i w praktyce

W trosce o ułatwienie Państwu zrozumienia przepisów prawa oraz mając na uwadze konsekwencje finansowe wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej niezgodnie z prawem ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w prawie i w praktyce” w dniu 5 sierpnia 2021 r. od godz. 10 w Kościanie przy ul. Bernardyńska 2.

na którym otrzymają Państwo niezbędne informacje dotyczące procedury kontroli, w tym przygotowania odpowiednich dokumentów na okoliczność kontroli. Przedstawione zostaną również najnowsze przepisy prawne w zakresie prowadzonej działalności w zakresie handlu alkoholem.

            Przekazane informacje będą wsparte przykładami, w tym wyrokami naczelnych sądów administracyjnych w zakresie handlu napojami alkoholowymi. 

            Na szkolenie zapraszam również zatrudnione przez Państwa Przedsiębiorców osoby. Przypomnę, że przedsiębiorca ponosi konsekwencje niezgodnej z prawem sprzedaży napojów alkoholowych nawet wówczas, kiedy sprzedaży dokona zatrudniona przez niego osoba.

           

            Szkolenie przeprowadzi dr Teresa Kobrzyńska – ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, certyfikowany instruktor ds. szkolenia sprzedawców handlujących napojami alkoholowymi.

 

            Czas trwania szkolenia ok. 2,5 godziny. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające obecność na szkoleniu oraz stosowne materiały ułatwiające przygotowanie się do kontroli.