Programy UE

Kościan, zarys dziejów

Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Wielgosza i Kazimierza Zimniewicza. Wydawca – Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1985r.

Publikacja stanowi syntetyczny zarys dziejów miasta od jego początków do 1975r.. Jest próbą zwięzłego ukazania etapów Kościana na podstawie nagromadzonego dorobku badawczego oraz własnych badań źródłowych autorów.

Z publikacją można się zapoznać w czytelni i wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Wrocławska 28, tel. (65) 512-00-40.