Kościańskie Stowarzyszenie Rozwoju Służby Zdrowia w Kościanie

Kościańskie Stowarzyszenie Rozwoju Służby Zdrowia w Kościanie

Ul. Plac Wolności 27
64-000 Kościan
tel. (0 65) 511 72 18; (0 65) 511 72 19

Numer KRS 0000033700

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od godz. 9.30 do 15.00
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Ilość członków: 51

W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą:

  1. Jerzy Gusowski - Przewodniczący
  2. Stefan Żurek - Z-ca Przewodniczącego
  3. Józef Górny - Skarbnik

Cele i zadania statutowe stowarzyszenia:

  1. Rozbudowa bazy lecznictwa otwartego i zamkniętego.
  2. Polepszanie wyposażenia w nowoczesny sprzęt i aparaturę.
  3. Stwarzanie lepszych warunków rozwoju kościańskiej służby zdrowia poprzez pozyskiwanie kadr fachowych, podnoszenie kwalifikacji pracowników służby zdrowia itp.
  4. Działalność naukowo – popularyzatorska.
  5. Humanizacja i kształtowanie postaw etycznych pracowników służby zdrowia.
  6. Współdziałanie z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.
  7. Podejmowanie wszelkich działań służących dobru chorego.