Programy UE

Majątki Wielkopolski, tom V. Powiat Kościański

Publikacja pod redakcją naukową prof. dr hab. Jana Skuratowicza. Wydawca – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Publikacja z 1998r.

„Majątki Wielkopolskie” poświęcone zostały zespołom rezydencjonalnym i folwarcznym dawnego powiatu kościańskiego w granicach przed 1975 roku. Każde hasło publikacji zawiera część historyczną, opis kompozycji zespołu oraz ciekawszych obiektów. Każdemu omówieniu towarzyszy mapa topograficzna. W niektórych przypadkach prezentowane są fotografie i rzuty obiektów, zdjęcia lotnicze zespołów oraz przedwojenne fotografie pochodzące ze zbiorów archiwalnych.

Z publikacją można się zapoznać w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Wrocławska 28, tel. (65) 512-00-40.