Monitoring stacji uzdatniania wody

Wodociągi Kościańskie posiadają monitoring stacji uzdatniania wody. Codziennie otrzymywany jest raport ilości wody: wydobytej, uzdatnionej i wtłoczonej do sieci miasta Kościana.

Jak wczoraj wyglądała "produkcja" wody dla miasta Kościana?

Stacja Jesionowa wtłoczyła przez całą dobę (29.07.19) 5038,5 m3 natomiast stacja Łazienki 297,3 m3. Największy pobór wody wystąpił między godziną 20 -21 wyniósł 308 m3/h (Jesionowa) najmniejszy pobór między godziną 2 - 3 (w nocy) 59,5 m3/h.

Jak można pomóc przy bezpieczeństwie dostawy wody dla miasta?

Można ustawić automaty podlewające, zraszające na godziny nocne w godzinach 1 do 4. Jest to moment, gdy zużycie w mieście wody jest najniższe. Jest to najlepszy okres na podlewanie trawników, ziemiopłodów.

Źródło : Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.