Nagroda „Kościan Dziękuje”

Do środy 28 lutego 2018r. do Urzędu Miejskiego Kościana można zgłaszać kandydatów, którzy poprzez realizację zadań na rzecz miasta wybitnie przyczyniają się do jego rozwoju.

Nagroda „KOŚCIAN DZIĘKUJE” od kilkunastu lat przyznawana jest nieprzeciętnym osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym za całokształt działalności zawodowej i społecznej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana, komisje stałe i kluby radnych Rady Miejskiej Kościana, Burmistrz Miasta Kościana, Rady Osiedli, zarejestrowane stowarzyszenia oraz organizacje społeczne i gospodarcze działające na terenie miasta. Ponadto wniosek może zostać złożony przez grupę co najmniej 50 mieszkańców miasta posiadających czynne prawo wyborcze.

Wnioski rozpatrzy Kapituła Nagrody, nagrodę w formie statuetki wręczy natomiast Burmistrz Miasta Kościana podczas święta miasta w czerwcu br. Szczegółowe informacje na miejskiej stronie internetowej www.koscian.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana tel. 65 5126217.