Programy UE

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Obchody 103. rocznicy Wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i obchodzonego po raz pierwszy Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Kościanie.

godz. 10.30

Złożenie przez samorządowców Ziemi Kościańskiej kwiatów i zniczy pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Placu Paderewskiego.

godz. 11.00

Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny z okazji Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – Kościół Farny pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej  w Kościanie.

godz. 12.00

Uroczystości patriotyczne z okazji Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego z odsłonięciem i poświęceniem tablic pamiątkowych z nazwiskami poległych w Bitwie Warszawskiej Wojny Polsko – Bolszewickiej w latach 1919 - 1921 żołnierzy pochodzących z ówczesnego powiatu kościańskiego. Stary cmentarz parafialny, ul. Bączkowskiego w Kościanie.

Podczas uroczystości został odczytany Apel Pamięci. Poczet sztandarowy wystawił 3 Kresowy Dywizjon Przeciwlotniczy z Leszna, wchodzący w skład 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”. 

Z inicjatywy Starosty Kościańskiego zespół regionalistów i historyków przeprowadził badania, które pozwoliły odnaleźć i ustalić nazwiska 200 mieszkańców żołnierzy z Ziemi Kościańskiej. Oni to, wierząc w najszlachetniejsze ideały wolności, stracili życie w ich obronie. Ich nazwiska zapisanie zostały na kamiennych płytach przy pomniku na Żołnierskiej Kwaterze Obrońców Rzeczypospolitej, gdzie spoczywają ich towarzysze broni.

W trakcie uroczystości Zbigniew Szukalski, krewny żołnierza Kajetana Fabiańczyka, który poległ w wojnie polsko – bolszewickiej, symboliczne złożył pod pomnikiem tubę z ziemią z pola bitwy z Ossowa pod Warszawą wraz z protokołem jej pobrania. Następnie Starosta Kościański Henryk Bartoszewski, Naczelnik  poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Wojciech Chałupka, Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz i Wójt Gminy Kościan, Andrzej Przybyła odsłonili tablice.

Duże  zasługi w kultywowaniu pamięci o bohaterach posiada Stowarzyszenie Strzeleckie i Historyczne imienia Kościańskiej Rezerwy Skautowej w Kościanie. Nawiązując do tradycji skautingu i Wojska Polskiego prowadzi ono działalność na rzecz obronności, rozwijania świadomości narodowej, współorganizuje popularną od lat Grę Miejską „Kryptonim Wolność” i zabiega między innymi o pamięć o bohaterach oraz opiekę nad grobami poległych i zmarłych powstańców oraz wojaków. Mając to na uwadze prosiłem Pana Starostę Henryka Bartoszewskiego, aby wystąpił do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - ministra Jana Józefa Kasprzyka o uhonorowanie ośmiu osób medalem „Pro Patria” -podkreślił w przemówieniu burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Minister pozytywnie rozpatrzył wnioski, przyznając medale: Piotrowi Nawrotowi, Marlenie Nawrot, Wojciechowi Nawrotowi, Adamowi Wasielewskiemu, Jarosławowi Dzikowskiemu, Piotrowi Ptaszyńskiemu, Dominikowi Nawrotowi oraz Maciejowi Kasprzakowi. Medale wręczył Minister Jan Dziedziczak oraz Starosta Henryk Bartoszewski.

Na zakończenie uroczystości w Kościanie na Cmentarzu komunalnym Minister Jan Dziedziczak, Starosta Kościański Henryk Bartoszewski, Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz i Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła odsłonili pamiątkową tablicę przedstawiającą plan informacyjny cmentarza z mogiłami Powstańców Wielkopolskich.

Powinnością nas wszystkich jest utrwalanie historii i tradycji oraz zachowanie pamięci zasług bohaterów narodowych. Odsłaniając niniejszą tablicę składamy hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest niepodległość. To im zawdzięczamy dzisiaj wolną i suwerenną Polskę. I to ich chcemy dzisiaj przywołać i im podziękować. Deklarujemy też pielęgnowanie wywalczonej wolności, dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń – podkreślił w okolicznościowym przemówieniu burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Ustawienie tablicy powstałej z inicjatywy Stowarzyszenia Strzeleckiego i Historycznego im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej nie byłoby możliwe bez wsparcia: Starostwa Powiatowego w Kościanie, Gminy Miejskiej Kościan, Gminy Kościan, Banku Spółdzielczego w Kościanie oraz firmy MAGIK Piotra Domagały.

Poniżej fotorelacja z przebiegu uroczystości.