Obowiązki właścicieli nieruchomości podczas zimy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kościanie informuje o obowiązkach właścicieli i zarządców nieruchomości podczas zimy.

Więcej informacji w załączniku.