Oddali hołd powstańcom

W środę 27 grudnia br. na Placu Ignacego Paderewskiego w Kościanie odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta Kościana w swoim przemówieniu przypomniał o  rozbrojeniu garnizonu niemieckiego przez grupę harcerzy z kościańskiej Rezerwy Skautowej im. Jana III Sobieskiego i wyzwoleniu przez nich miasta oraz zaprosił wszystkich mieszkańców do udziału w grze miejskiej „Kryptonim Wolność” która odbędzie się w lutym. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych powstańców. Uczestnicy uroczystości otrzymali rozety powstańcze, upamiętniające trud i determinację naszych przodków w walce o wolność, oddając cześć wszystkim powstańcom.