Oferta pracy - pracownik gospodarczy w Parku Miejskim w Kościanie - umowa zlecenie

Oferta pracy - pracownik gospodarczy w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie - umowa zlecenie

OFERTA PRACY

Miejsce:

 

Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie – umowa zlecenie

Zleceniodawca:

Urząd Miejski Kościana

 

Stanowisko:

 

Pracownik gospodarczy

Umiejętności kandydata:

- brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej,

- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

Zakres obowiązków:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku,

- wygrabianie liści i innych zanieczyszczeń z alejek spacerowych,

- odchwaszczanie alejek spacerowych, wybranych nasadzeń drzew i krzewów oraz bylin,    

- wykaszanie trawy i chwastów,

- usuwanie samosiejek drzew i krzewów,

- usuwanie wiatrołomów,

- podlewanie nowo posadzonych drzew i krzewów,

- dokonywanie drobnych napraw i konserwacji urządzeń małej architektury (ławek, koszy na  

  odpady, urządzeń zabawowych, itp.).

 

Wymagane dokumenty:

  1. CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty należy przesłać pod adres:

Urząd Miejski Kościana

Al. Kościuszki 22

64 – 000 Kościan

z dopiskiem: „Park Miejski – umowa zlecenie”

lub składać w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana

w terminie do dnia 19.07.2019r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Oferty pracy, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                          

 

                                                                                                       /-/ Piotr Ruszkiewicz

                                                                                                   Burmistrz Miasta Kościana