Oferta realizacji zadania

Oferta realizacji zadania złożona w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Strzeleckie i Historyczne im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej.

Szczegóły w linku