Programy UE

11 października 2023

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych

Burmistrz Miasta Kościana informuje, że w dniu 11 października 2023 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego Kościana na okres 21 dni wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości i lokali przeznaczonych do wynajęcia.