Opieka wychowawcza w przedszkolach

W celu zapewnienia dzieciom, nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkoli/oddziałów przedszkolnych pełnego bezpieczeństwa odstępujemy w tym roku od organizacji tzw. dyżurów wakacyjnych, które powodowały przemieszczenie się dzieci między placówkami.

Przestrzegając obowiązujących wytycznych GIS, MZ i MEN, przedszkole/oddział  przedszkolny zapewni opiekę swoim dzieciom w terminach ustalonych przez dyrektora jednostki oświatowej.

Opieka adresowana jest w pierwszej kolejności do dzieci, których rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki w domu.

Szczegóły znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych jednostek oświatowych.