Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Szczegóły na stronie:

http://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html