Programy UE

Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

W ramach Programu zostanie zrealizowana Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie. Łączna wartość inwestycji to 1.433.887,36 zł; 90% dofinansowania w wysokości 1.290.498,62 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozostałe ze środków własnych.

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: wymianę części więźby dachowej z impregnacją całej drewnianej konstrukcji, wymianę pokrycia dachu na nowe z angobowanej dachówki karpiówki w kolorze ceglanym, układanej w koronkę, ocieplenie stropu, montaż instalacji odgromowej, wymianę rur spustowych, wymianę dachowych opierzeń blacharskich oraz roboty wykończeniowe.

Flaga i godło RP wraz z logo programu Polski Ład i opisem inwestycji
Flaga i godło RP wraz z logo programu Polski Ład i opisem inwestycji